Guus Car Service / Kleine Beurt

De kleine beurt is een van de meest ondergeschoven kindjes in de branche…

Veel autobezitters laten bij tijd en wijle de kleine beurt achterwege om zodoende kosten te besparen. Toch is het wijs om zoveel mogelijk de vanuit de fabriek geadviseerde richtlijnen te blijven volgen wilt u op termijn onnodige kosten besparen. Bij de kleine beurt worden essentiële zaken uitgevoerd als het verversen van de olie, het checken van de vloeistoffen, verlichting enz.

Het zal de algehele conditie van uw auto zonder meer ten goede komen en ook altijd preventief werken!